Archief

NYHA-klasse en geschiktheidstermijn (april 2010)

Een ICD-drager schreef ons: "Mijn aanvraag voor een nieuw rijbewijs is afgewezen door het CBR op grond van artikel 103 Reglement Rijbewijzen, artikel 6.7. Toch zijn al mijn keuringen positief en heeft mijn cardioloog mij voor 5 jaar geschikt verklaard. Ik heb een herkeuring aangevraagd en zou graag van u vernemen wat ik nu verder moet doen."

 

Wat bleek ons, toen we ons in de beantwoording van zijn vraag verdiepten? De cardioloog had de man inderdaad geschikt verklaard voor de maximum termijn van 5 jaar maar op de geschiktheidsverklaring onder NYHA-Klasse ingevuld: II/III. Daardoor sprak hij zichzelf tegen want indeling van de persoon in kwestie in Klasse III wordt door de Regeling eisen geschiktheid in de artikelen 6.1 t/m 6.7 gekwalificeerd als: ongeschikt voor alle rijbewijzen. Weliswaar had de cardioloog ingevuld II/III, maar dat was voor het CBR toch voldoende aanleiding om vraagtekens bij de aanvraag te zetten, deze in eerste instantie af te wijzen en de betrokkene te adviseren een dure herkeuring (ongeveer 250 euro) aan te vragen.

 

Om een dergelijke teleurstelling te voorkomen, raden wij aan, altijd te controleren of de ingevulde NYHA-klasse op uw Verklaring van geschiktheid in overeenstemming is met het advies van rijgeschiktheid en de termijn waarvoor u eventueel maximaal geschikt bent verklaard, met name als uw ICD is geïmplanteerd in een centrum dat recent een vergunning voor het implanteren van ICD's heeft gekregen, zoals bij de vraagsteller het geval was. Diens cardioloog was blijkbaar nog niet volledig op de hoogte van de bestaande regeling.

Informatie over de NYHA-classificatie kunt u vinden op http://www.stin.nl/, pagina ICD-medisch: drs. R. Derksen: De NYHA-classificatie

Lees meer