Archief

Nieuwe werkgever en code 101 (januari 2009)

 Als u in het bezit bent van een rijbewijs met code 101 dat u hebt aangevraagd in de periode dat u bij uw huidige werkgever werkzaam bent, is het niet nodig dat u opnieuw eenzelfde rijbewijs aanvraagt als u van werkgever verandert. U doet er uiteraard wel verstandig aan uw nieuwe werkgever in te lichten over uw ICD-dragerschap en hem te adviseren zijn bedrijfsverzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen. Beveel hem of haar ter lezing aan het artikel Code 101 en de bedoeling van de wetgever.

Lees meer