Archief

Met een Nederlands rijbewijs rijden en werken in het buitenland (januari 2008)

Binnen de Europese Gemeenschap is afgesproken dat de lidstaten elkaars rijbewijzen erken-nen. Dat betekent voor u als Nederlands onderdaan dat u met een Nederlands rijbewijs alleen te maken hebt met de regelgeving zoals die in Nederland geldt. Na twee maanden mag u dus ook in het buitenland rijden, al geldt voor de ICD-dragers in dit land een langere wachttijd en/of een andere regeling.

 

Als u in het buitenland uw auto beroepsmatig gebruikt, geldt voor u ook daar code 101. In het buitenland kent men weliswaar code 100 en 101 niet omdat het specifiek Nederlandse codes zijn maar ook daar is het beroepsmatig gebruik van de auto aan bepaalde maar andersluidende regels gebonden. (zie bijvoorbeeld: Regeling autorijden met een ICD in België )

 

In de geschiktheidsverklaring voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs die u als ICD-drager van het CBR ontvangt, adviseert men u, deze verklaring bij uw rijbewijs te bewaren. Reden is dat daarop de verklaring van de codes 100 of 101 is terug te vinden. Dit geldt des te meer als u met uw Nederlandse rijbewijs in het buitenland rijdt.

Lees meer