Archief

Inzittendenverzekering en ICD-dragers (oktober 2008)

(met dank aan de heer W.H.Diemer en de heer R. Posthumus van Univé)

 

"Is voor een ICD-drager zijn inzittendenverzekering onverkort van kracht als hij een ongeval veroorzaakt op het moment dat zich derden in zijn auto bevinden en zo ja, geldt dat ook als het ongeval het gevolg is van het afgeven van een shock door de ICD?" zo vroegen enkele ICD-dragers zich af. Een van hen legde deze vraag voor aan zijn verzekeringsmaatschappij Univé. Hij kreeg het volgende antwoord:

 

 Zolang de auto voor privé doeleinden wordt gebruikt en u voldoet aan de eisen die men stelt voor het hebben van een rijbewijs, is er gewoon dekking op uw ongevallen inzittendenpolis. Iedereen neemt wel eens mensen mee in de auto. Zolang er maar geen sprake is van zakelijk gebruik, dus tegen een geldelijke beloning voor derden rijden als (privé) chauffeur, is er dekking.

Ook als het ongeval het gevolg zou zijn van een shock maar u aan de medische eisen voldoet, dus goedgekeurd bent voor het rijbewijs, geeft de ongevallen inzittenden polis gewoon dekking.

Voor dekking door de ongevallen inzittendenpolis is primair van belang dat het letsel een rechtstreeks gevolg is van de aanrijding. Ook wanneer u ten gevolge van de door de ICD afgegeven therapie een aanrijding krijgt en als gevolg daarvan de passagiers letsel oplopen, zal dit letsel naar alle waarschijnlijkheid een rechtstreeks gevolg zijn van de aanrijding en zal er dus gewoon volledige dekking zijn.'

 

Omdat het hier slechts het antwoord van een verzekeringsmaatschappij betreft, hebben wij vraag en antwoord voorgelegd aan het Verbond voor Verzekeraars. De reactie luidt als volgt:

 

"Ons zijn geen praktijkvoorbeelden bekend, maar aangenomen mag worden dat het antwoord algemene geldingskracht heeft. De ongevallen inzittenden verzekering is gebaseerd op - statistische - risico's als gevolg van verkeersongevallen en niet op basis van ongevallen veroorzaakt door lichamelijke gebreken. Het toepassen en uitleggen van polisvoorwaarden blijft overigens individueel maatschappijbeleid. Het kan dus zijn dat in specifieke gevallen de ene maatschappij coulanter handelt dan de ander."

 

Omdat het antwoord op de vraag van onze ICD-drager alleen van kracht is voor Univé, luidt ons advies als STIN: Raadpleeg altijd uw eigen verzekeraar.

Lees meer