Archief

Cardioversie met een ICD (januari 2008)

Soms geven cardiologen er de voorkeur aan cardioversie toe te passen met behulp van het afgeven van een shock door de ICD. Vraag is dan of voor de betrokken patiënt nu ook een wachttijd van twee maanden geldt. Informatie bij het CBR levert als antwoord op dat dit niet het geval is. De cardioloog beslist wanneer weer gebruik mag worden gemaakt van de auto.

Lees meer