Nieuwe Media

Big Data, optelsom of uitkomst voor de zorg?

Van oudsher produceert en verwerkt de zorg grote hoeveelheden gegevens (data). Vroeger werden deze verzameld en bewaard in papieren dossiers en waren er speciale medewerkers nodig om die gegevens weer boven water te krijgen. Tegenwoordig maken geavanceerde hard- en software het mogelijk om (meer) data elektronisch te verzamelen, te bewerken en te bewaren. In combinatie met statistiek kan er in die losse data betekenis worden gevonden. Deze ontwikkeling noemen we Big Data.

 

Toekomstvoorspellingen
Data kunnen een zorgverlener ondersteunen bij eenvoudige tot complexe vraagstukken. Het gaat hierbij niet alleen om inspelen op individuele patiënten gegevens. Juist het analyseren en combineren van data opent nieuwe werelden. Denk aan een simpele registratie van het aantal ingrepen op de afdeling hart- en vaatziekten. Of iets ingewikkelder, hoe verhoudt zich het slaagpercentage van het ene ziekenhuis tot het andere. En meer complex, het adviseren van een behandeling op basis van eerdere resultaten. Maar ook voorspellend, over het risico van een nieuwe behandeling voor een patiënt uit een bepaalde leeftijdsgroep. Dankzij dit voorspellend vermogen van Big Data is deze ontwikkeling meer dan een hype. Het is de verwachting van onderzoekers dat Big Data ons uiteindelijk helpen om de oorzaak van een aandoening de achterhalen.

Big Money

De data die worden gebruikt voor grootschalige analyses zijn altijd anoniem. Een arts of zorginstelling mag alleen herleidbare gegevens doorgeven met toestemming van de patiënt. Echter nieuwe technologieën kunnen anonieme gegevens vrij eenvoudig herleiden naar individuele personen. Big Data is ook Big Money. Het verkopen van patiëntgegevens ligt voor de hand. Dus ontstaat er een dilemma. Aan de ene kant is de zorg omwille van de zorgverlening gebaat bij zoveel mogelijk openheid van patiëntgegevens. Aan de andere kant zijn er partijen die bepaalde zorggegevens van patiënten gebruiken voor eigen gewin. Zorgverzekeraars, zorgverleners, dataverwerkers en de overheid moeten samen zorgen voor optimale bescherming, en tegelijkertijd de weg vrijmaken voor digitale doorbraken in de zorg.

Waardevol of waardeloos?

Het verzamelen van data wordt pas echt interessant als je er vervolgens ook iets mee doet. Data kunnen hun waarde verliezen als je ze alleen zou meten. Denk aan een digitale stappenteller, 10.000 stappen, maar wat doe je er vervolgens mee? Een mooie ontwikkeling zou zijn als de vrijgekomen gegevens vanuit verschillende bronnen aan iemands Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gekoppeld kunnen worden. Een voedingsdeskundige kan er dan een dieetbehandeling op aanpassen. En een cardioloog wellicht het medicijngebruik verlichten. Wanneer data gebruikt worden om een diagnose of behandeling te verbeteren, is dataverzameling in de zorg zinvol. Vooralsnog is het met Big Data vooral “meten en vergelijken”. De ontwikkelingen gaan echter snel, dus wordt vervolgd…

 

Juli 2016