Downloads

INFORMATIEFOLDERS & BROCHURES

- Informatiefolder voor ICD-dragers en partners
Download hier

- Brochure 'De implantatie van een ICD'; Leidraad voor het voorbereidend gesprek met cardioloog (of plaatsvervanger)

Download hier

 

- De vergelijkbare brochure voor aspirant-pacemakerdragers

Download hier

 

- Jord en zijn ICD. Brochure, bedoeld voor de introductie van kinderen met een ICD in het reguliere basisonderwijs

Download hier

 

- Mama’s operatie. Stripboek dat door ouders kan worden gebruikt om aan jonge kinderen uit te leggen wat een ICD is.

Download hier

 

- Informatiefolder Richtlijn ICD -en Pacemakersdragers in laatste levensfase
Download hier


- Leren leven met een hart- of vaataandoening
Download hier

 

- Richtlijn Radiotherapie ICD -en pacemakerdragers
Download hier


PUBLICATIES

- Jord en Iepie ICD worden dikke vriendjes. Prentenboek over de implantatie van een ICD.
Download hierRIJBEWIJS DOWNLOADS

 

- Download behorende bij het aanvragen van een rijbewijs voor privégebruik (code 100)
Voor het downloaden van het CBR-formullier RAPPORT VAN DE CARDIOLOOG ICD als PDF-bestand klik hier.


- Downloads behorende bij het aanvragen van een rijbewijs voor beperkt beroepsmatig gebruik (code 101)
Voor het downloaden van het CBR-formulier: RAPPORT VAN DE CARDIOLOOG ICD als PDF-bestand klik hier.
Voor het downloaden van het formulier werkgeversverklaring als PDF-bestand klik hier.


- Download behorende bij rijbewijzen groep 2 (C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E) (alleen mogelijk voor pacemakerdragers)

Voor het verkrijgen van een rijbewijs van groep 2 is voor een pacemakerdrager, behalve de Eigen verklaring met een keuringsrapport van een onafhankelijke arts, altijd een specialistisch rapport van de behandelend cardioloog vereist. Daarvoor kunt u gebruik maken van het CBR-formulier ‘Medische Keuring Algemeen’. Klik hier om dit formulier te downloaden (Daarvoor hebt Adobe Reader nodig). De geldigheid van het rijbewijs is maximaal vijf jaar

 

- Download behorende bij een voorbeeld van de Gezondheidsverklaring voor personen jonger dan 75 jaar. Klik hier om het formulier te downloaden. (Daarvoor hebt u Adobe Reader nodig).

 

- Download behorende bij een voorbeeld van de Gezondheidsverklaring 75+. Klik hier om het formulier te downloaden. (Daarvoor hebt u Adobe Reader nodig).
 
- Download behorende bij een voorbeeld van het Keuringsverslag 75+, horende bij de Gezondheidsverklaring 75+. Klik hier om het formulier te downloaden. (Daarvoor hebt u Adobe Reader nodig).
  VAARBEWIJS DOWNLOADS

- KLEIN VAARBEWIJS

De uitgifte van het Klein vaarbewijs wordt verzorgd door de Stiching VAMEX. 

 

Voor het aanvragen hebt u nodig:

A Aanvraagformulier (te downloaden op www.vamex.nl)

B: Eigen verklaring (te downloaden op www.vamex.nl).

Let op: Alleen als u alle vragen op de Eigen verklaring met nee kunt beantwoorden, kunt u de vereiste documenten rechtstreeks opsturen naar de Stichting Vamex. Voor pacemaker- en ICD-dragers is dit uiteraard niet van toepassing want zij moeten vraag 4 (Heeft u hartritmestoornissen, een pacemaker of een ICD?) met ja beantwoorden. Voor hen geldt dat er een Geschiktsverklaring moet worden ingevuld:

 

- Voor het formulier Geschiktheidsverklaring Pacemakerdragers klik hier

- Voor het formulier Geschiktheidsverklaring ICD-dragers klik hier


- GROOT VAARBEWIJS (LET OP: alleen mogelijk voor pacemakerdragers)
Aanvraagformulier is te downloaden op www.cbr.nlVRAGENLIJSTEN

- Vragenlijst implantatie pacemakers

Download hier