Artikelen over het rijbewijs

Ministerie van Infrastructuur en Milieu wijst privégebruik C1-rijbewijs voor het besturen van een camper, zwaarder dan 3500 kg, door ICD-dragers af (oktober 2017)

In 2013  heeft STIN het ministerie van Infrastructuur en Milieu al verzocht aan de Europese Commissie voor te stellen, het gebruik van het C1 rijbewijs toe te staan voor ICD-dragers, alleen voor privégebruik. Het ministerie legde ons verzoek inderdaad voor aan de autoriteiten in Brussel maar moest ons helaas laten weten, dat ons voorstel door de Commissie was afgewezen.
Inmiddels is er een nieuwe Europese richtlijn (EU-richtlijn 2016/1106 van 7 juli 2016), gebaseerd op het rapport van de Expert Group on Driving and Cardiovasculair Disease van oktober 2013.  Dit rapport biedt volgens ons ruimte om het gebruik van het C1-rijbewijs toe te staan voor ICD-dragers,  alleen voor privé-gebruik. Daarin wordt in hoofdstuk IV namelijk vermeld dat de rijbewijzen van Groep 2 normaliter zijn verboden voor ICD-dragers maar dat een uitzondering kan worden gemaakt,  bijvoorbeeld voor vrijetijdsactiviteiten. Letterlijk staat er: Clinical judgement should prevail in borderline cases, for example for drivers of a small truck, where driving does not constitute the drivers' main activity or where it is for leisure activities.
Vandaar dat wij het ministerie (andermaal) hebben verzocht om aan de Gezondheidsraad voor te leggen of het mogelijk is het gebruik van het C1-rijbewijs toe te staan voor ICD-dragers, enkel en alleen voor  privé-gebruik. Is een regeling in Europees verband niet mogelijk dan valt wellicht te denken aan het invoeren van een nationale code zoals dat is gebeurd met code 100 en 101.
In dit verband hebben wij het ministerie ook gewezen op de inconsequentie van de huidige regelgeving  die het besturen van een camper met een gewicht van meer dan 3500 kg door een ICD-drager verbiedt maar die zelfde ICD-drager wel toestaat om op grond van het bezit van de rijbewijzen B+E door Europa te toeren met een trekker en aanhangercombinatie van maximaal 7000 kg.
Helaas is ons verzoek ook nu door het ministerie afgewezen en wel om de volgende redenen: (citaat)
‘U heeft het ministerie verzocht om aan de Gezondheidsraad de mogelijkheid voor te leggen om voor ICD-dragers toe te staan het C1-rijbewijs te gebruiken, enkel en alleen voor  privé-gebruik, zodat zij niet langer beperkt worden bij de aankoop/gebruik van een grote camper. U neemt het standpunt in dat het mogelijk zal zijn met het invoeren van een nationale code. Volgens u biedt het rapport van de Expert Group on Driving and Cardiovasculair Disease van oktober 2013 daartoe ruimte.
Op basis van de nieuwe EU-richtlijn 2016/1106 van 7 juli 2016 voor hart- en vaatziekten komen wij tot conclusie dat die geen ruimte biedt voor een dergelijke uitzondering. Blijkbaar heeft de Europese commissie dit deel van het advies van de expertgroep niet overgenomen. Zoals u weet zijn de Europese eisen de minimumeisen waaraan wij als lidstaat moeten voldoen. C1-rijbewijzen vallen conform Europese regelgeving onder groep 2.
De inconsequentie van de huidige regelgeving waar u naar verwijst, wordt naar ons standpunt veroorzaakt door Europese regelgeving. Wij zien dan ook geen aanleiding om het eerder door het ministerie geformuleerde standpunt te herzien.'

Lees meer