Artikelen over het rijbewijs

Nieuwe Europese richtlijnen voor rijbewijzen (juli 2013)


Met ingang van 19 januari 2013 zijn een aantal regels met betrekking tot de rijbewijzen veranderd. Binnen de Europese Unie zullen dan in alle lidstaten dezelfde regels gelden. De nieuwe regels zullen gelden voor iedereen die na 19 januari 2013 het rijbewijs behaalt. Voor degenen die het rijbewijs vóór die tijd al behaald hebben, gelden vanaf deze datum de meest gunstige regels.

De belangrijkste wijzigingen in de regelgeving betreffen aanpassingen van de maximale gewichten met betrekking tot het trekken van een aanhanger, oplegger of caravan voor de rijbewijzen B en BE en de invoering van het nieuwe rijbewijs B+ (code 96).

Daarnaast komt er een uitbreiding van categorieën voor het rijbewijs A. Vanaf 19 januari 2013 vallen de gemotoriseerde driewielers niet meer onder categorie B, maar onder categorie A1 of A, afhankelijk van het vermogen van het voertuig. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van 15 kW moet u rijbewijs A1 halen. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, dient u A te halen. Het rijbewijs AM is betrekkelijk nieuw en zal geen veranderingen ondergaan. Voor de volledigheid is deze categorie wel in het overzicht opgenomen.

De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese richtlijn.

Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijscategorieen

Lees meer