Medtronic

Sponsors stellen zich voor: Medtronic

Marc Van Aperen, PR & Communications Manager, Medtronic Benelux

 

Elke 3 seconden wordt er een leven gered of wordt iemands levenskwaliteit verbeterd met een product of therapie van Medtronic. Onze technologieën helpen elk jaar meer dan 8 miljoen mensen.
 

Medtronic in een notendop

Medtronic is het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van medische technologie en werkt constant aan het verbeteren van bestaande therapieën. Bij Medtronic zetten we ons met alle mogelijke middelen in om mensen met chronische aandoeningen een volwaardiger leven te bieden. Door nauw samen te werken met artsen overal ter wereld, ontwikkelen we producten en therapieën die levens redden en de levenskwaliteit van mensen verbeteren.

 

Onze medische producten, therapieën en technologische oplossingen worden voornamelijk toegepastbij de behandeling van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, neurologische, urologische en wervelkolomaandoeningen en chronische pijn.

 

Een rijke historie

 

Medtronic is  in 1949 opgericht in het Amerikaanse Minneapolis door Earl Bakken en Palmer Hermundslie. De in 1957 door Earl Bakken ontwikkelde eerste draagbare pacemaker op batterijen vormde de basis voor veel van onze therapieën (waaronder ICD-therapie) die via elektrische stimulatie de levens van miljoenen mensen verbeteren.


De Missie van Medtronic die meer dan 50 jaar geleden door Earl Bakken werd geformuleerd, dient nog steeds als leidraad voor het beleid van het bedrijf: een bijdrage leveren aan het verminderen van pijn, het herstellen van de gezondheid en het verlengen van het leven van de patiënt.

 

Na de ontwikkeling van de eerste implanteerbare pacemaker voor het herstellen van een te langzaam hartritme in 1960, heeft het bedrijf de behandeling van deze hartritmestoornis met behulp van elektrische stimulatie steeds verder uitgebreid en verfijnd. De expertise op dit gebied heeft in de loop van de vorige eeuw geleid tot het toepassen van elektrische stimulatie bij de andere aandoeningen die wij hierboven reeds noemden.

 

 

De eerste PCD (Pacer Cardioverter Defibrillator, voorloper van de ICD) werd in 1993 geïmplanteerd

 

 

In de loop der jaren hebben we ook andere medische technologieën geschikt gemaakt  voor toepassing in het menselijk lichaam, waaronder therapieën met radiofrequentie,  mechanische hulpmiddelen, toedienings- systemen voor medicijnen, biologische materialen en diagnostische hulpmiddelen.

Meer informatie over de geschiedenis van Medtronic.

 

 

Hartritmestoornissen

De Cardiology divisie van Medtronic ontwikkelt producten en therapieën voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals bradycardie (te traag hartritme), tachycardie (te snel hartritme), boezemfibrilleren, hartfalen, plotselinge hartstilstand, hoge bloeddruk en aandoeningen van de kransslagaders. Voorbeelden daarvan zijn 'gewone' en biventriculaire (CRT of Cardiale Ressynchronisatie Therapie) pacemakers en ICD's, implanteerbare hartmonitoren voor het vaststellen van hartritmestoornissen, ablatietherapieën voor het voorkomen van hartritmestoornissen en hoge bloeddruk, dotterkatheters en stents.  Maar Medtronic levert ook tal van ondersteunende technologieën zoals het CareLink®-netwerk voor thuismonitoring (zie verderop in het artikel).

Meer informatie over de Cardiology-divisie van Medtronic.

 

Nieuwste ICD’s voor de behandeling van  hartritmestoornissen

Onze nieuwe Evera®ICD’s, waarvoor we onlangs de CE-goedkeuring hebben ontvangen, kenmerken zich door een 25% levensduur tot 11 jaar en de meest geavanceerde technologie (SmartShock™ 2.0) voor het voorkomen van onterechte schokken van alle ICD’s op de markt. Bovendien is de Evera® de eersteICD met een vorm die aangepast is aan het lichaam (PhysioCurve®). De ICD is platter en afgerond aan de boven- en onderrand, waardoor de vorm beter aansluit op het lichaam en de onderhuidse druk bij de implantatieplaats met 30% vermindert. Hierdoor zullen patiënten dus veel minder hinder van het apparaat ondervinden.

De verbeterdeSmartShock™ 2.0-technologie in de Evera®-ICDzorgt ervoor dat het aantal onterechte en niet-noodzakelijke schokken tot een minimum wordt beperkt. De Evera-ICD wordt samen met de (al 10 jaar) betrouwbare Sprint Quattro®Secure-geleidingsdraden geïmplanteerd.

 

Patiënteninformatie over het leven met een ICD na een plotselinge hartstilstand/bij hartritmestoornissen vindt u op onze Nederlandse website www.plotselingehartstilstand.nl

 

 

Nieuwste ICD’s voor de behandeling  van hartfalen

Ook de nieuwste ICD’s voor hartfalen van Medtronic — de Viva®/Brava®-CRT-defibrillatoren — hebben de afgerondePhysioCurve®-vorm voor een beter comfort van de patiënt, en de SmartShock™-technologie die onterechte schokken tot een minimum beperkt. Patiënten die lijden aan hartfalen, hebben vaak last van vocht achter de longen.De Viva®/Brava®-CRT-defibrillatoren beschikken over een verbeterde functie voor controle op vocht (OptiVol® 2.0). Daardoor worden veranderingen in de vochtophoping bij patiënten met hartfalen eerder opgemerkt en kan het risico op verergering van de aandoening tijdig herkend worden.


De Viva®-CRT-defibrillatoren beschikken bovendien over een nieuw mechanisme  (AdaptivCRT®) dat ervoor zorgt dat patiënten met hartfalen die behandeld worden met dit type ICD hier aanmerkelijk beter op reageren. Het mechanisme zorgt er namelijk voor dat het normale hartritme van de patiënt in stand wordt gehouden en de stimulatie zich automatisch constant (iedere minuut) aanpast aan de individuele behoeften van de patiënt.Het optimaal instellen van deze ICD voor hartfalen hoeft dus niet meer plaats te vinden met behulp van bijvoorbeeld echo-  of een andere techniek in het ziekenhuis. Uit een klinische studie is bovendien gebleken dat met het nieuwewerkingsmechanisme onnodige stimulatie van de rechterhartkamer minder vaak voorkomt, waardoor de batterij van de Viva® CRT-defibrillator langer meegaat.

 

De Viva®/Brava®-CRT-defibrillatorenkunnen nu ook samen met nieuwe geleidingsdraden voor de linkerhartkamer geïmplanteerd worden. Een goed geplaatste draad op de linkerhartkamer is een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle therapie. De nieuwe Attain Performa®-draden bieden aanzienlijk meer mogelijkheden voor mensen met een afwijkende hartanatomie. Omdat ze per draad vier elektroden bevatten, kan er bij de programmering uit zestien verschillende richtingen (vectoren) gekozen worden. Daardoor kan stimulatie van het middenrif kan worden voorkomen en  een optimale hartfalentherapie kan worden ingesteld.

Patiënteninformatie over het leven met een hartfalen-ICD (CRT-D) vindt u op onze Nederlandse website

www.levenmethartfalen.nl

 

Meer dan alleen een fabrikant

Voor patiënten met hartritmestoornissen en hartfalen biedt Medtronic meer dan alleen implanteerbare apparaten en geleidingsdraden. Samen met artsen en andere zorgverleners werken we onder andere aan een beter ziektemanagement van patiënten met een geïmplanteerd hartapparaat en een betere patiëntenzorg op lange termijn. De hulpmiddelen van Medtronic voor het vaststellen en bewaken van hartritmestoornissen, bieden artsen de mogelijkheid hun patiënten constant en levenslang in de gaten te houden en te behandelen zodra er veranderingen optreden in de hartaandoening van de patiënt.


Thuismonitoring via internet

Al meer dan vijf jaar kunnen patiënten met een ICD, pacemaker of implanteerbare hartmonitor van Medtronic gebruik maken van het CareLink®-monitoringsysteem waarmee patiënten op afstand via internet kunnen worden gecontroleerd. Met dit systeem staat de patiënt 24 uur per dag (thuis) onder controle. Bij een - mogelijk levensbedreigende - verandering in het ziekteverloop, bijvoorbeeld bij  vochtophoping  in de longen van hartfalenpatiënten, stuurt het systeem de patiënt- en ICD-gegevens automatisch en rechtstreeks door naar de arts. Die kan dan onmiddellijk ingrijpen en een mogelijke ziekenhuisopname voorkomen. Het systeem betekent voor de patiënt ook minder reis- en ziekenhuiswachttijd, omdat de arts via het systeem over de benodigde gegevens kan beschikken en controlebezoeken veel minder vaak nodig zijn. In Nederland zijn inmiddels al bijna 5500 patiënten op dit systeem aangesloten!


Medtronic heeft dit systeem onlangs nog verder uitgebreid met speciale toevoegingen voor artsen wat grote voordelen voor de patiënt. Met Discovery™ Link kunnen cardiologen nu bepaalde patiënten die extra aandacht nodig hebben, beter en efficiënter behandelen.  Met de nieuwe CareLink Express®-technologie, een universele zender voor patiëntengegevens, kunnen alle geïmplanteerde ICD’s, pacemakers of implanteerbare hartmonitoren van Medtronic, op welke locatie dan ook, meteen gecontroleerd worden zodra de patiënt in het ziekenhuis arriveert. De ICD-informatie wordt nog toegankelijker met CareLink™ Mobile, een mobiele applicatie voor de iPhone, iPad en iPod Touch die beschikbaar is in de Apple AppStore. Hiermee heeft de arts zelf alle informatie over de toestand van de patiënt die hij van het CareLink®-netwerk ontvangt, op zak. Hij/zij kan, indien nodig, meteen actie ondernemen, maar ook op die manier de juiste werking van de geïmplanteerde ICD controleren.

 

Implanteerbare hartritmemonitor voor het vaststellen van hartritmestoornissen

De Reveal® XT is de meest gebruikte implanteerbare hartmonitor om hartritmestoornissen in een vroeg stadium op te sporen en/of gedurende lange tijd te volgen. Een implanteerbare hartmonitor wordt onder de huid geplaatst en registreert 24 uur per dag het hartritme. Veranderingen of afwijkingen worden vastgelegd op een hartfilmpje. Hartritmemonitoren worden vooral gebruikt bij onverklaarbaar flauwvallen (syncope) en boezemfibrilleren.

 

 

Andere divisies van Medtronic


Producten voor hart- en vaatingrepen

De Vascular & Cardiac Surgery (hart- en vaatchirurgie) divisie houdt zich bezig met de ontwikkeling van producten voor hart- en vaatingrepen met behulp van kathetersystemen of via een gewone operatie. De producten variëren van hartklepproducten voor vervang- en herstel-ingrepen, kunstmatige protheses voor de behandeling van een verwijde aorta (aneurysma), stents voor het openhouden van diverse soorten bloedvaten in het lichaam, hartablatie-apparatuur, instrumenten en apparatuur voor bypass-chirurgie op zowel een stilstaand als een kloppend hart, tot apparatuur voor autotransfusie en wegwerphulpstukken voor de behandeling en controle van bloed tijdens grote operaties.

 

Neuromodulatie

Neuromodulatie bestaat uit een precies afgemeten toediening van elektrische pulsen, geneesmiddelen en biomedische technologieën aan specifieke locaties in het zenuwstelsel. De Neuromodulation divisie biedt op dit gebied innovatieve therapieën voor de behandeling van chronische pijn, bewegingsstoornissen, psychische stoornissen, ernstige spasticiteit (verhoogde spierspanning), functiestoornissen van de blaas en/of darmen (zoals urine- en/of fecale incontinentie), vertraagde maaglediging (gastroparese), vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen (perifeer vaatlijden) en een diabetischevoet.

 

Rugchirurgie & Biomedische Technologieën

De Spinal & Biologics divisie ontwikkelt therapieën voor de behandeling van uiteenlopende wervelkolomaandoeningen en biedt onder andere oplossingen voor patiënten met misvormingen en traumatische  en degeneratieve aandoeningen. Mede doordat het bedrijf zich heeft toegelegd op innovaties in de behandeling van wervelkolomaandoeningen is Medtronic marktleider in de markt van de rugchirurgie. Tot deze divisie behoren ook biomedische technologieën die de botgroei op specifieke plaatsen bevorderen.

 

KNO & Neurochirurgie/Navigatie

De ENT & NT/Navigation divisie ontwikkelt minimaal-invasieve producten (d.w.z. producten waarbij inbrengen in het lichaam tot een minimum beperkt wordt) en technologieën voor de behandeling van een groot aantal keel-, neus- en ooraandoeningen en eenmalig te gebruiken drainagesystemen ter behandeling van een waterhoofd (hydrocefalus).

Bovendien levert deze divisie superieure producten voor de schedelbasischirurgie, en chirurgische navigatie- en beeldvormingssystemen die de arts actuele informatie bieden voor gebruik tijdens operaties.

 

Diabetes

De Diabetesdivisie biedt insulinepomptherapie, systemen voor continue glucosemonitoring, bijbehorende producten voor eenmalig gebruik en diabetes-managementsoftware voor patiënten met diabetes type 1 en sommige mensen met diabetes type 2.


Meer informatie over onze divisies vindt u onder Overzicht van de divisies van Medtronic.

 

Wereldwijde aanwezigheid

Medtronic heeft 270 vestigingen in meer dan 120 landen over de hele wereld. Het centrale hoofdkantoor is gevestigd in Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. Het Europese hoofdkantoor bevindt zich in Tolochenaz  (Zwitserland). Wereldwijd werken er ongeveer 45.000 mensen bij Medtronic.

 

Medtronic in Nederland

Medtronic Nederland heeft een verkoopkantoor en een internationaal distributie- en servicecentrum in Heerlen, het Bakken Research Center en een trainingscentrum in Maastricht, een productiefaciliteit in Kerkrade en een verkoopkantoor van de CoreValve-hartkleppen in Tilburg. In Nederland werken bij Medtronic ongeveer 1100 mensen.

Meer informatie vindt u onder Medtronic in Nederland.

 

Meer informatie vindt u op onze websites:


www.medtronic.nl

www.plotselingehartstilstand.nl

www.levenmethartfalen.nl

 

www.medtronic-diabetes.nl 

www.blaascontrole.nl

www.darmcontrole.nl

www.pijntelijf.nl