LivaNova Nederland (voorheen Sorin Group)

Sponsors stellen zich voor: LivaNova Nederland

Steven Schumm, Sales & Technical Manager CRM (Cardiac Rhythm Management) van LivaNova

 

LivaNova, een nieuw leven


Veel patiënten hebben bewust of onbewust te maken gehad met producten van LivaNova. De toepassingsgebieden van deze producten liggen in de hart/longchirurgie, cardiologie en neurologie. Voor veel patiënten betekende dit een belangrijke verandering in het leven: een nieuw leven ving aan. Vandaar de naam LivaNova, vrij vertaald ‘Nieuw Leven’.

 

LivaNova is voortgekomen uit diverse supergespecialiseerde bedrijven die strategische samenwerking zochten. Die samenwerking is nodig om patiënten en medisch specialisten in heden en toekomst te kunnen blijven bedienen van technologisch hoogstaande medische toepassingen. Ela-medical, Sorin Group, Carbomedics en Cyberonics zijn wellicht bekende namen. LivaNova is de naam die u vanaf nu steeds vaker zult tegenkomen. Wij hopen uw vertrouwen te blijven krijgen. Ons team van gespecialiseerde en gecertificeerde deskundigen in het veld veranderen niet van naam en gezicht. Zij zullen zich blijven inzetten om de doelstellingen van ons bedrijf te verwezenlijken, namelijk uw welzijn.

 

Pacemakers en ICD’s

LivaNova heeft meer dan vijftig jaar ervaring met het ontwikkelen en produceren van pacemakers en twintig jaar met ICD’s. Met deze ervaring en ons continue streven naar perfectie kunnen wij u en uw cardioloog voorzien van de modernste technologie. Hier geven wij enkele voorbeelden van onze producten en hun eigenschappen.

 

Kora 250-pacemaker

De Kora 250-pacemaker is de kleinste pacemaker met een grote hoeveelheid aan mogelijkheden. We maken bijvoorbeeld al meer dan 25 jaar gebruik van twee sensoren in de pacemakers. Deze sensoren registreren of uw hartfrequentie bij inspanning oploopt. Indien nodig helpen de sensoren om de juiste hartfrequentie te bepalen bij de geleverde inspanning. Alleen met twee sensoren bereik je de beste fysiologische respons.

 

safeR

Onze pacemakers kunnen zo geprogrammeerd worden dat de lichaamseigen elektrische geleiding in het hart zoveel mogelijk de voorrang heeft. Dit voorkomt op de lange termijn ritmestoornissen in de boezem van het hart en hartfalen. Daarnaast komt dit de levensduur van de batterij ten goede, omdat de pacemaker minder hoeft te stimuleren. Het unieke van dit algoritme is dat de pacemaker rekening kan houden met verschillende geleidingsblokkades. Hiermee past de pacemaker zich continu (volautomatisch) aan de behoefte van het lichaam aan (dag en nacht en in rust en bij activiteit).

 

Auto MRI Mode

Het moeten ondergaan van een MRI-onderzoek is een zorg op zich. MRI-onderzoek met een geïmplanteerde pacemaker is een nog grotere zorg en dient goed te worden voorbereid. Met de door LivaNova gepatenteerde Auto MRI Mode worden de zorgen over het veilig functioneren van de pacemaker weggenomen. De pacemaker kan namelijk voorafgaand aan het MRI-onderzoek zo geprogrammeerd worden dat deze automatisch naar een MRI-veilige modus gaat zodra een sterk magnetisch veld herkend wordt. Wanneer de pacemaker geen sterk magnetisch veld meer detecteert, zullen de normale instellingen automatisch teruggezet worden.

 

Sleep Apnea Monitoring

Door slim gebruik te maken van een ademhalingssensor in de pacemaker kunnen ademhalingsverstoringen gedurende de nacht worden herkend en opgeslagen. Deze extra diagnostiek geeft de cardioloog een nog beter inzicht in uw gezondheidsstatus. Uit studies blijkt namelijk dat slaap-gerelateerde ademhalingsverstoringen die veelvuldig en gedurende een langere periode plaatsvinden, kunnen leiden tot atriumfibrilleren en hartfalen. Een vroegtijdige diagnose, gevolgd door behandeling van deze slaapstoornissen, kan atriumfibrilleren en hartfalen voorkomen.

 

Platinium-ICD’s

Onze nieuwste generatie ICD’s (Platinium) blinkt onder andere uit in levensduur. Door gebruik te maken van hoogwaardige batterijtechnologie heeft deze generatie ICD’s de beste levensduur die op dit moment te verkrijgen is. Wanneer uw ICD leeg is en vervangen moet worden, is er een kans (weliswaar gering) op complicaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan om infecties of om beschadiging van de ICD-draden. Door de toename van de levensduur van onze ICD’s is minder snel een ICD-wissel nodig en nemen dus de risico’s af. Waar u vroeger in een periode van twintig jaar drie tot vier ICD-wissels nodig had, zullen dit er nu één tot twee worden.

 

PARAD+

Uw ICD moet 24 uur per dag waken over uw hartritme. Daarbij dienen levensbedreigende ritmestoornissen direct te worden behandeld met een shock. Ritmestoornissen die hun oorsprong in de boezem van het hart hebben, hoeven echter niet met een shock te worden behandeld. Het algoritme dat in onze ICD’s zit, kan dit onderscheid zeer goed maken. Hierdoor worden onterechte shocks voorkomen.

Ook in de ICD’s zit overigens de safeR-modus, zoals beschreven bij de Kora 250-pacemaker.

 

SonR

Voor patiënten met hartfalen heeft LivaNova een ICD ontwikkeld met een unieke behandelmethode. Met behulp van een sensor die aan het einde van de boezemelektrode zit, kan de pompkracht van het hart worden bepaald. De ICD kan een automatische test uitvoeren waarbij de pacemakerinstelling bepaald kan worden die de beste pompkracht oplevert (zowel in rust als bij inspanning). De ICD kan zijn instellingen wekelijks aanpassen. De ICD met SonR past zich dus volledig automatisch aan de behoefte van het lichaam aan. Via remote monitoring kan uw arts 24 uur per etmaal inzage krijgen in alle diagnostische en technische gegevens uit de ICD.

 

Remote monitoring

Uw cardioloog kan beslissen dat u thuis een remote monitoring-kastje krijgt. Hiermee kan op afstand de opgeslagen informatie in de ICD uitgelezen worden. Als de ICD afwijkingen aan bijvoorbeeld een van de ICD-draden waarneemt, zal een e-mail met relevante informatie over de afwijking doorgegeven worden. Ook ritmestoornissen en eventueel afgegeven therapie (bijvoorbeeld shocks) kunnen een dergelijke e-mail genereren. Het remote monitoringsysteem van LivaNova is extreem energiezuinig. Het is namelijk niet de ICD die contact zoekt met het remote monitoringkastje, maar andersom. Aangesloten zijn op het remote monitoringsysteem heeft dus geen gevolgen voor de levensduur van de batterij van de ICD.

 


Info

Op de website van LivaNova is nog veel meer informatie te vinden over de pacemakers en ICD’s. Bovendien is daar informatie te krijgen over de andere divisies die deel uitmaken van het LivaNova-concern: www.livanova.com.

 


Lees meer