Abbott Medical Nederland

Sponsors stellen zich voor: Abbott Medical

Leef niet alleen langer, maar beter

tekst: Lonneke Versteegh, Sales Product Manager, Cardiac Rhythm Management Nederland

 

De redactie van het STIN journaal vindt het erg belangrijk u voortdurend op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op ICD-gebied. Vandaar dat we de ICD-fabrikanten, tevens onze sponsors, in de gelegenheid stellen u te informeren over hun nieuwste producten. In de nieuwe serie is het de beurt aan Abbott Medical.

 

Bij Abbott (voorheen St. Jude Medical) willen we u helpen zo veel mogelijk uit het leven te halen dankzij een goede gezondheid. Dit doen we met een breed scala van op wetenschap gebaseerde voedingsproducten, diagnostische apparatuur en medische hulpmiddelen. Elke dag ontdekken we weer nieuwe manieren om het leven verder te verbeteren. Op dit moment doen we dat wereldwijd met 99.000 werknemers in meer dan 150 landen.

 

Pacemakers en ICD’s

Meer dan zestig jaar geleden werd St. Jude Medical eigenaar van de Zweedse firma die in 1958 de eerste implanteerbare pacemaker ooit fabriceerde. De techniek is sindsdien non-stop verbeterd en in nauwe samenwerking met artsen over de hele wereld werken we daar nog dagelijks aan. Zo ondersteunen we artsen en ziekenhuistechnici bij het omgaan met en het afstellen van onze hightech producten. Onze technici zijn daarvoor 24 uur per dag beschikbaar.

Ook de ontwikkeling van ICD’s gaat nog steeds door. Ze worden kleiner, verfijnder, gaan steeds langer mee en krijgen nieuwe functies. Abbott steekt veel geld en energie in onderzoek en ontwikkeling van ICD’s en de medische apparatuur om ze te plaatsen. Wij willen betrouwbare apparaten en instrumenten maken die levens redden én de kwaliteit van uw leven verder verhogen.

In dit artikel worden enkele vernieuwingen in producten en behandelingen beschreven die voor hartpatiënten interessant zijn. Ook belichten we enkele vernieuwingen in medische technologie die in de toekomst ook voor ICD-dragers van waarde kunnen zijn.

 

Elektrode meer verfijnd

Uw ICD is een interne defibrillator die het hart na een stilstand weer activeert. Daarnaast schiet hij met lichte stroomstootjes uw hart te hulp bij een vertraagd ritme. De prikkels worden overgebracht met een elektrode met één of twee contactpunten. Abbott heeft een draad met vier contactpunten ontwikkeld die de stroomstootjes precies daar afgeeft aan het hart waar het effect het grootst is. Dat werkt sneller en beter en het aantal complicaties neemt erdoor af. Doordat de techniek relatief nieuw is, wordt er veel onderzoek gedaan naar de voordelen van deze draad.

 

Hartoperatie met navigatie

Om een pacemaker of ICD te plaatsen wil een arts een zo goed mogelijk beeld krijgen van het hart. Tot nu toe was hij daarvoor aangewezen op röntgenbeelden. Abbott heeft daarvoor nu een navigatiesysteem ontwikkeld. In uw auto bepaalt de navigatie uw positie aan de hand van ten minste drie satellieten. In de operatiekamer werkt het eigenlijk op dezelfde manier, maar dan in het klein. Een soort satellieten die boven het lichaam van de patiënt staan, doen dienst als zenders voor de positiebepaling. Via de lies brengt de arts een katheter in en leidt die naar het hart. In de katheter zit een sensor die de signalen van de zenders opvangt.

Om te beginnen kan zo een nauwkeurige kaart van het hart worden gemaakt, zelfs in drie dimensies. De cardioloog kan daarop veel beter dan bij een röntgenfoto zien waar hij iets wil behandelen. Vervolgens kan de arts met behulp van de navigatie de draden van een ICD of katheter tijdens een ablatieprocedure exact plaatsen op de plekken waar hij dat wil. MediGuide, het medische navigatiesysteem van Abbott, beperkt het gebruik van röntgenstraling hiermee tot een absoluut minimum.

 

Online controle

Abbott biedt patiënten en artsen de mogelijkheid om ICD’s op afstand te volgen. De patiënt krijgt thuis een kastje dat de signalen van de ICD opvangt. Dat stuurt die signalen via internet naar de server Merlin.net van Abbott. De cardioloog of verpleegkundige van de patiënt kan inloggen en bekijken hoe de stand van zaken is en of zich onregelmatigheden hebben voorgedaan. Als er problemen zijn met de patiënt kan de cardioloog – afhankelijk van het type probleem – ook een waarschuwing krijgen per sms of e-mail.

Als er via Merlin.net een melding is van een ongebruikelijke verandering, zal het ziekenhuis contact opnemen met de patiënt. Door deze thuismonitoring hoeft deze niet meer twee maar slechts één keer per jaar op controle te komen. Dat is voordelig voor de patiënt en verlaagt de kosten van de zorg. Het lijkt de zorg van de toekomst te gaan worden. Ook andere diagnostische apparaten zullen in de toekomst op Merlin.net aangesloten kunnen worden.

 

Nieuw sinds 2017

De Confirm Rxis een injecteerbare hartmonitor voor het monitoren en opsporen van hartritmestoornissen in een vroeg stadium. De Confirm Rxis ‘s werelds eerste injecteerbare hartmonitor die via Bluetooth met een smartphone communiceert. Het is de dunste monitor op de markt en combineert een smartphone-app met ingebouwde symptoomregistratie voor een eenvoudige, effectieve en discrete bewaking van uw hartritme.

 

Informatie

Mocht u meer informatie willen over de producten van Abbott of informatieve filmpjes willen bekijken, zie dan de website: www.abbott.com. Belangrijke informatie voor als u met een Abbott (St. Jude Medical)-pacemaker of -ICD naar het buitenland reist, vindt u op www.sjmcliniclocator.com.

 

 

Lees meer