Over STIN

ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

 

De Stichting ICD dragers Nederland (STIN) is door de belastingdienst erkend als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). De stichting werd opgericht in 2000 en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 34135057 (RSIN 812706286).

 

De STIN is een patiëntenorganisatie en zet zich in voor de behartiging van de belangen van ICD- dragers en andere patiënten met hartritmestoornissen. Nadere gegevens met betrekking tot doelstelling, activiteiten en werkwijze zijn te vinden op onze website www.stin.nl.

 

Samenstelling van het stichtingsbestuur

M.W. Split, voorzitter

S.J. Tuinenburg, secretaris

C.H. Slagter, penningmeester

 

Bereikbaarheid

Kantooradres: Hof van Holland 61, 1508 XR  Zaandam

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Telefoonnummer: 075-7850392

E-mailadres: info AT stin DOT nl

 

De STIN is een vrijwilligersorganisatie.

Bestuursleden en overige vrijwilligers verrichten hun werk onbezoldigd.

Vergoedingen vinden plaats tot maximaal het door de belastingdienst genormeerde bedrag.

Kosten worden vergoed volgens vastgestelde regeling.

 

De administratie wordt gezorgd door Fides Administratiekantoor te Lelystad.

De donateursadministratie wordt verzorgd door FBW Abonneeservice te Woerden.

Het financieel verslag wordt jaarlijks opgesteld door drs. M. de Boer, belastingadviseur te Lelystad.

 

Inkomsten [in € 1.000] 2017 2018   Uitgaven [in € 1.000] 2017 2018
             
Donaties 84 86   Huisvesting 21 12
Sponsors 54 39   Salaris 24 18
Subsidie Fonds PGO 45 45   Administratie en advies 9 17
Overige inkomsten 4 3   Kosten kantoor 9 9
        Algemene kosten 4 15
        Bestuurskosten 9 12
        Vrijwilligers 12 12
        Voorlichting 59 35
        Belangenbehartiging 13 12
        Lotgenotencontact 8 13
Exploitatieresultaat [-]       Exploitatieresultaat [+] 19 18
             
  187 173     187 173