Over STIN

ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

 

De Stichting ICD dragers Nederland (STIN) is door de belastingdienst erkend als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). De stichting werd opgericht in 2000 en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 34135057 (RSIN 812706286).

 

De STIN is een patiëntenorganisatie en zet zich in voor de behartiging van de belangen van ICD- dragers en andere patiënten met hartritmestoornissen. Nadere gegevens met betrekking tot doelstelling, activiteiten en werkwijze zijn te vinden op onze website www.stin.nl.

 

Samenstelling van het stichtingsbestuur

M.W. Split, voorzitter

S.J. Tuinenburg, secretaris

C.H. Slagter, penningmeester

 

Bereikbaarheid

Kantooradres: Hof van Holland 61, 1508 XR  Zaandam

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Telefoonnummer: 075-7850392

E-mailadres: info AT stin DOT nl

 

De STIN is een vrijwilligersorganisatie.

Bestuursleden en overige vrijwilligers verrichten hun werk onbezoldigd.

Vergoedingen vinden plaats tot maximaal het door de belastingdienst genormeerde bedrag.

Kosten worden vergoed volgens vastgestelde regeling.

 

De administratie wordt gezorgd door Florijn Administraties te Nieuwerbrug aan den Rijn.

De donateursadministratie wordt verzorgd door FBW Abonneeservice te Woerden.

Het financieel verslag wordt opgesteld door de heer H.F. Nijman, belastingadviseur te Bodegraven-Reeuwijk.

 

Inkomsten [in € 1.000] 2018 2019   Uitgaven [in € 1.000] 2018 2019
             
Donaties 86 40   Huisvesting 12 11
Sponsors 39 23   Salarissen 18 4
Subsidie Fonds PGO 45 21   Administratie en advies 17 9
Overige inkomsten 3 6   Kosten kantoor 9 5
        Algemene kosten 15 9
        Bestuurskosten 12 9
        Vrijwilligers 12 7
        Voorlichting 35 6
        Belangenbehartiging 12 5
        Lotgenotencontact 13 4
Exploitatieresultaat [-]       Exploitatieresultaat [+] 18 21
             
  173 90     173 90