Over STIN

ANBI-erkenning

 

Gegevens per 1 januari 2016 in het kader van de ANBI regeling.

 

De Stichting ICD dragers Nederland (STIN) is door de belastingdienst erkend als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI).

De stichting werd opgericht in 2000 en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 34135057.

 

De STIN is een patiëntenorganisatie en zet zich in voor de behartiging van de belangen van ICD- dragers en andere patiënten

met hartritmestoornissen. Nadere gegevens met betrekking tot doelstelling, activiteiten en werkwijze zijn te vinden op onze

website www.stin.nl

 

Samenstelling van het stichtingsbestuur:

M.W. Split, voorzitter

H.A.G. Somberg, secretaris/penningmeester

F.A.C.G. Mol, bestuurslid

 

Bereikbaarheid:

Kantooradres: Hof van Holland 61, 1508 XR Zaandam

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur

Telefoonnummer: 075- 7850392

E-mailadres: kantoor AT stin DOT nl

 

De STIN is een vrijwilligersorganisatie en heeft sinds 1 juli 2015 een administratieve kracht in dienst.

Bestuursleden en overige vrijwilligers verrichten hun werk onbezoldigd.

Vergoedingen vinden plaats tot maximaal het door de belastingdienst genormeerde bedrag.

Kosten worden vergoed volgens vastgestelde regeling.

De administratie wordt gezorgd door Fides Administratiekantoor te Lelystad.

De donateursadministratie wordt verzorgd door FBW Abonneeservice te Woerden.

Het financieel verslag wordt jaarlijks opgesteld door drs. M. De Boer, belastingadviseur te Lelystad.

 

Inkomsten [in € 1.000]

2015

2016

 

Uitgaven [in € 1.000]

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

Donaties

90

90

 

Huisvesting

22

23

Sponsors

105

79

 

Uitzendkrachten en salaris

29

21

Subsidie Fonds PGO

35

35

 

Administratie en advies

 9

9

Overige inkomsten

4

4

 

Kosten kantoor

8

11

 

 

 

 

Algemene kosten

4

      3

 

 

 

 

Bestuurskosten

9

9

 

 

 

 

Vrijwilligers

18

16

 

 

 

 

Voorlichting

70

73

 

 

 

 

Belangenbehartiging

21

18

 

 

 

 

Lotgenotencontact

8

5

Exploitatieresultaat [-]

 

 

 

Exploitatieresultaat [+]

36

20

 

234

208

 

 

234

208