Nieuws

STIN beëindigt noodgedwongen haar activiteiten

Door Redactie STIN

12 november 2018

Beste donateurs en alle andere bezoekers van onze website,

Bij deze wil ik u, mede namens het bestuur van de Stichting ICD dragers Nederland, laten weten dat het bestuur noodgedwongen heeft besloten, de activiteiten van de stichting per 1 januari 2019 te beëíndigen.

Een aantal redenen maakte het nemen van deze beslissing noodzakelijk:

1. Het is niet mogelijk gebleken opvolgers te vinden voor de bestuursleden die wegens privé-omstandigheden hun taak moeten neerleggen.

2. De belangstelling om donateur te worden van onze stichting neemt steeds verder af.

3. Meerdere organisaties houden zich momenteel bezig met de behartiging van de belangen van dezelfde groep patiënten. Deze overlapping brengt onnodige kosten met zich mee.

De STIN is destijds opgericht met het doel de belangen te behartigen van ICD-dragers, partners en direct betrokkenen. Informatievoorziening stond daarbij voorop en daarnaast vertegenwoordiging van de doelgroep bij overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners en het CBR in al die gevallen waarbij de specifieke problematiek van de ICD-drager aan de orde kwam.

De laatste tijd blijkt dat met name vanuit de ICD-implanterende en -controlerende centra – enkele uitzonderingen daargelaten – de informatievoorziening op orde is mede dankzij de ICD-verpleegkundigen die zich hebben verenigd in de WIBEN. Maar dat betekent nog niet dat een patiëntenorganisatie die specifiek de belangen van onze doelgroep behartigt geen bestaansrecht meer zou hebben. Daarom is het bestuur in gesprek gegaan met andere hartpatiëntenorganisaties met de bedoeling die belangenbehartiging veilig te stellen. Jammer genoeg heeft dit niet tot resultaat geleid. Daarom wens ik onze donateurs toe dat zij in de toekomst voor de behartiging van hun belangen en voor lotgenotencontact bij de bestaande hartpatiëntenorganisaties in Nederland eenzelfde gehoor vinden als dat bij de STIN het geval was.

Ten slotte wil ik, mede namens het bestuur, alle donateurs hartelijk bedanken voor de steun die wij in de jaren van ons bestaan van hen hebben ondervonden en voor het vertrouwen dat zij steeds in ons hebben gesteld. In die dank wil ik ook onze adviseurs betrekken, omdat zij altijd bereid waren ons met raad en daad terzijde te staan, en het medisch, technisch en verplegend personeel van de ICD-implanterende en -controlerende centra vanwege de prettige samenwerking en het verlenen van optimale zorg aan ICD-dragers.

 

M.W. Split, voorzitter STIN

 

STIN bedankt!
Naar aanleiding van het bericht dat STIN per 1 januari 2019 noodgedwongen zijn activisten beëindigt, ontvangen wij veel hartverwarmende reacties zowel van ICD-dragers als van het medisch, technisch en verplegend personeel van de ICD-implanterende en -controlerende centra. Een bloemlezing daaruit willen wij u niet onthouden. Ze onderstrepen wat STIN sinds 2000 voor ICD-dragers en partners heeft betekend en en dat bestuur en vrijwilligers in de jaren van haar bestaan niet voor niets hun best hebben gedaan om het leven met een ICD in al zijn facetten in Nederland op de kaart te zetten.
Een bloemlezing:
Ik wil het bestuur graag bedanken voor alles wat het voor ICD-dragers heeft gedaan. Na mijn hartstilstand en CRTD implantatie heb ik erg veel gehad aan de info van STIN !
De verhalen en de medische info waren voor mij een grote steun !
Nogmaals bedankt voor uw inzet
*****************************
Al verscheidene keren heb ik op het punt gestaan om te reageren op het bericht dat de STIN noodgedwongen haar activiteiten moet stoppen.
Dat ik niet eerder gereageerd heb, komt omdat ik het erg moeilijk vind om de juiste woorden te vinden. Het bericht heeft een grote impact op mij heeft gehad. En dat heeft het nog steeds.

 Ik ben altijd trots geweest op het feit dat ik als vrijwilliger voor de STIN heb mogen werken. Ik heb dikwijls het idee gehad dat ik mensen, door naar hen te luisteren en met hen te praten, heb kunnen helpen.

Het aantal telefoontjes nam de laatste jaren af maar de aard van de gesprekken bleef dezelfde intensiteit houden. De STIN is uniek in de directe betrokkenheid bij ICD-dragers en hun omgeving.
**************************** 
Ik vind het ontzettend jammer dat zo'n geweldige stichting met zo'n geweldig bestuur op deze manier moet stoppen. Ik wil het bestuur en alle medewerkers heel hartelijk bedanken voor het geweldige werk dat zij hebben verricht en hen sterkte wensen voor de komende tijd. Het zal moeilijk zijn om dat wat met zo veel inzet, zorgvuldigheid en energie is neergezet, los te moeten laten.
****************************
Ik wil u allen hartelijk bedanken voor alles wat jullie gedaan hebben voor STIN en ICD-dragers. Jammer dat het zo moet eindigen.
Het ga u allen goed!
***************************
Triest om dit te moeten horen. Ik dank alle vrijwilligers die ons hebben bij gestaan voor vragen en het leveren het STIN Journaal waar we met plezier lazen.
Ook namens ons Hartritme team van het Catharina Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen.
**************************
Met pijn in mijn hart... lees ik het stukje over het einde van Stin. Sinds 4 weken heb ik een ICD en ik heb zeer veel informatie al gehaald van jullie site. Ik ben dan ook direct donateur geworden op de voorlichtingsmiddag in Eindhoven. Het is jammer dat ik zo kort maar heb mee mogen maken welke voordelen de Stin brengt. Nu is mijn belangrijkste vraag of de informatie die op de site vermeld staat, beschikbaar blijft. Ik heb nl nog veel behoefte om dit te lezen. Hopelijk heeft u een positief antwoord en dank ik u voor het goede werk dat u de afgelopen jaren verricht heeft.
**************************

Wat een schokkend nieuws. Het stoppen van de STIN. Ik moet het nog even verwerken al begrijp ik het wel. 
Ik denk dat het een ontzettend gemis gaat zijn voor de ICD patiënten en voor de ICD begeleiders. Al gun ik het bestuur natuurlijk de rust na de vele jaren van enorme inzet. Is er al een vervangende optie voor vooral al jullie zeer nuttige informatie op de STIN site??Enorm bedankt voor jullie geweldige prestatieop het gebied van patiëntenvoorlichting en natuurlijk het rijbewijs.

Namens al mijn collega’s in het OLVG, Amsterdam…..

Terug naar overzicht