Nieuwe Media

Slim met Smart Home

 

Nog niet heel veel mensen kiezen voor een Smart Home-apparaat. De groep vijftigers/ zestigers en ouder toont de minste bereidheid. En dat terwijl een “slim huis” ervoor kan zorgen dat je langer de baas over jezelf blijft. Want Nederland vergrijst en thuis wonen verdient de voorkeur boven een verpleeg-of verzorgingsinstelling. Juist een reden om je als chronisch zieke of oudere te laten omringen met slimme elektronische gezondheidszorg of hulpverlening aan huis. Je eigen Smart Care Home.

 

Smart Home

In een Smart Home kunnen alle elektronische apparaten met elkaar communiceren. Het huis biedt de bewoner 24/7 comfort, veiligheid, energiezuinigheid en gemak binnen- en buitenshuis. De apparaten zijn met elkaar verbonden middels zogenaamde protocollen zoals WIFI, Bluetooth en andere bestandseenheden. Je bedient ze via de computer, een smartphone, een tablet of een ander apparaat. Vaak lees je in dit verband over de term Retrofit. Dit systeem verbindt oudere bestaande apparatuur tot een slim geheel.

 

Smart Care Home

Je slimme huis kan ook je eigen zorghuis worden. Chronisch zieken en/of ouderen moeten hun gezondheidswaarden dagelijks nauwkeurig in de gaten houden. Denk aan het bewaken van de hartslag, hoeveelheid zuurstof in het bloed, bloedsuiker, bloeddruk, cholesterol of temperatuur. Er zijn apparaatjes die dit op een simpele manier voor je bijhouden en communiceren met je smartphone of tablet. Je telefoon leest de waarden uit en geeft advies. Vaak is er een app-verbinding met de zorgverlener op afstand waarmee je via beeldschermzorg kunt overleggen. Zo ben je als patiënt minder afhankelijk van anderen en kun je je eigen zorgpad samenstellen. Een Smart Care House dat is voorzien van sensoren merkt tijdig complicaties op en kan calamiteiten eerder voorkomen.

 

December 2016

 

Waarom wel/niet

Ondanks de voordelen blijft het aantal mensen dat zijn huis slimmer maakt nog bescheiden. Vaak blijft het bij een slimme cv-thermostaat of een tijdschakelaar.

Een reden kan zijn dat het aantal verbindingssystemen groot is maar dat de protocollen niet overeenkomen. Zo kan een rookmelder de te hete oven niet uitschakelen omdat ze qua verbindingstechniek op één lijn zitten. Er zijn wel (prijzige)overkoepelende verbinders en zelfs hele platforms maar enige eenvormigheid in de protocollen kunnen veel bezwaren wegnemen. En ook in zorgverlening werkt nog weleens een ander besturingssysteem dan bij de patiënt thuis.

In de zorg loopt men niet overal warm voor eHealth. Invoering vergt investeringsmogelijkheden in geld, kennis en tijd. En als er eindelijk een plan ligt worden de stappen langzaam en voorzichtig uitgevoerd.

Ook zijn de huidige (ouderen) woningen nog niet voldoende voorbereid. Woningcorporaties, eigenwoningbezitters en gemeenten spelen nog maar weinig in op de financiering van bijvoorbeeld beeldschermzorg.

 

Ontwikkeling staat niet stil

Toch heeft het Slimme (Care) huis de toekomst. Ouderen die langer thuiswonen, het streven naar meer zelfredzaamheid en initiatief van de patiënt, de toenemende vraag naar zorg door de vergrijzing met de daaraan gekoppelde wens van het ontwikkelen van eHealth door de overheid geeft een Smart Home steeds meer kansen. Het is een ontwikkeling die zal voortgaan en waar persoonlijke voordelen als eigen regie, minder isolement, meer veiligheid, vrijheid en zelfredzaamheid zullen prevaleren.