Sociaal-maatschappelijke artikelen

Publicaties over ICD tijdens laatste levensfase en na overlijden

ICD in de laatste levensfase en na overlijden: alle publicaties


NIEUW: Voor elke ICD-drager is er, even als voor iedereen, een moment waarop de laatste levensfase aanbreekt en het moment van overlijden niet meer zo ver weg is. Als het zover is, kan een ICD door de shockfunctie het stervensproces verstoren. Om dat te voorkomen is het nodig dat de shockfunctie tijdig wordt uitgezet. Arts, patiënt en naasten dienen in goed overleg te bepalen, wanneer dit tijdstip daar is. Voor deze procedure is door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie een Richtlijn opgesteld die voor de patiënt is samengevat in de Folder: Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) en het levenseinde. Deze treft u onderstaand. Er is nu ook een uitlegvideo over dit onderwerp beschikbaar: Klik hier om de video te bekijken.




Rismy Chaitsing, technicus; dr. Dominic A.M.J. Theuns, wetenschappelijk onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam; Prof. dr. Susanne S. Pedersen, hoogleraar medische psychologie, Universiteit Tilburg, Tilburg.

Uitschakelen van de ICD in de laatste levensfase: Het perspectief van de patiënt (januari 2014)


Drs. R. Derksen, cardioloog-elekrofysioloog, Ziekenhuis Rijnstate (Alysis zorggroep) te Arnhem

ICD-dragers en overlijden (mei 2008 - update oktober 2008)


Dr. L. van Erven, cardioloog Leids Universtair Medisch Centrum

'Tijdige deactivatie ICD geeft rust op sterfbed' (oktober 2015)


Dr. L. van Erven, cardioloog Leids Universtair Medisch Centrum en F. Smit, mortuariummedewerker, obductieassistent Diaconessenhuis Meppel.

Richtlijn voor postmortale handelswijze omtrent ICD patiënten van Vesalius/NVVC (of via www.nvvc.nl onder Richtlijnen / Praktijk documenten) (mei 2010).


Dr. G.P. Kimman, cardioloog-elektrofysioloog in het Medisch Centrum Alkmaar

ICD en levenseinde. Goede uitleg van essentiëel belang (juli 2014)


Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Richtlijn voor ICD- en pacemakerpatiënten in de laatste levensfase / patiëntenfolder (mei 2013)

 

Lees meer

Open archief (17 artikelen)