Handige links

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen

postadres:
Postbus 1671
3600 BR  Maarssen

Tel: 088-0063600 (werkdagen van 9.00 - 13.00 uur)

 

 

De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (kortweg PAH) is een landelijke patiëntenorganisatie van en voor kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking, hun ouders, partners en familieleden. Vanaf het moment dat ouders te horen krijgen dat hun kind een aangeboren hartafwijking heeft, willen zij zoveel mogelijk informatie krijgen over de hartafwijking. Naarmate het kind ouder wordt zal hij of zij zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen. De PAH speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening over aangeboren hartafwijkingen en is er voor álle patiënten en álle ouders. Voor ernstige en minder ernstige aandoeningen. Brochures voor ouders met een kind met een aangeboren hartafwijking in het basis- of voortgezet onderwijs bijvoorbeeld zijn gratis te bestellen of te downloaden. Verder bevat de site een uitgebreide scala van links naar allerlei instanties die met de verlening van zorg te maken hebben.