Nieuws

Overzetten implantaten naar LIR niet optimaal

Door Redactie STIN

19 april 2017

De integratie van losse registraties van implantaten van plastisch chirurgen, gynaecologen, cardiologen en orthopeden naar één landelijke registratie (LIR) verloopt stroef. Dat meldt de beroepsvereniging Federatie Medisch Specialisten.

Registratie moeizaam
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer zevenhonderdvijfenzeventig duizend mensen een implantaat. In het Landelijk implantaten Register kunnen bijvoorbeeld pacemakers en ICD’s worden geregistreerd. Mocht met een implantaat iets aan de hand zijn dan kunnen dragers achteraf gemakkelijk opgespoord worden. Reden voor de vertraging is dat barcodes van de implantaten niet gescand kunnen worden. Zij moeten met de hand naar het landelijk register worden overgezet. Ook hebben apparaten als gehoorimplantaten en insulinepompen hun eigen registratie omdat ze niet vallen onder de vier specialismen. Daarom worden ze niet opgenomen in het LIR. Opvallend genoeg lukt het via de losse registraties wél om patiënten op te sporen bij een calamiteit. Het LIR is in 2015 opgezet op initiatief van het ministerie van VWS.

Lees meer    

Bron: NRC

Terug naar overzicht