Nieuws

Huisarts is vaker vrouw en vaker in loondienst

Door Redactie STIN

11 september 2017

Het aandeel vrouwelijke huisartsen is de afgelopen jaren fors toegenomen: van 36% in 2007 tot 53% in 2016. Ook het aantal huisartsen in dienst van een huisarts (HIDHA's) en waarnemers groeide: in tien jaar met 85% tot bijna vierduizend, terwijl het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen nauwelijks is toegenomen.

Het totaal aantal huisartsen is in tien jaar gestegen met 21%, van 9.800 huisartsen in 2007 naar ruim 11.800 in 2016. Huisartsen zijn in deze periode vaker in deeltijd gaan werken: in 2007 werkt de gemiddelde huisarts nog 0,74 fte en in 2016 is dat teruggelopen tot 0,67 fte. Vrouwen werken tegenwoordig 0,57 fte en mannen 0,78 fte.

Het aandeel consulten met zelfstandig gevestigde huisartsen daalde in tien jaar van 89% naar 80%, zo blijkt uit onderzoek van NIVEL.

 
BRON: www.pw.nl

Terug naar overzicht