Nieuws

Hartveilig wonen, een hartverwarmend resultaat

Door Redactie STIN

7 oktober 2017

Bert Luijendijk, gemeenteraadslid voor Stem van Krimpen in Krimpen aan den IJssel is uiterst  tevreden over de uitvoering van zijn, tijdens de begrotingsbehandeling in november 2009 als toenmalig fractievoorzitter, ingediende  en unaniem gesteunde motie. In deze motie werd voor de instelling van een 6- minuten zone in Krimpen gepleit.

 

“Inderdaad heeft het lang geduurd als je terugkijkt op de 8 jaar die sindsdien zijn verstreken, maar ik kijk graag vooruit. Eindelijk kan nu professioneel georganiseerde burgerhulpverlening bij een hartstilstand worden geboden.  Inwoners van Krimpen en in het bezit van een reanimatiecertificaat  kunnen met de binnenkort ingevoerde 6-minutenzone een essentiële bijdrage leveren aan de veiligheid en overlevingskans van inwoners.  Het blijkt telkens weer, een hartstilstand kan iedereen overkomen”,  aldus Luijendijk.

 

Voor Bert Luijendijk, zelf vanaf begin 2009 tweemaal door een hartstilstand getroffen én beide keren succesvol gereanimeerd met een AED,  is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan en waar hij in de afgelopen jaren onafgebroken de aandacht voor heeft gevraagd.

“Ik kreeg mijn hartstilstand beide keren op een locatie waar direct professionele hulp voor handen was en daardoor heb ik het beide keren overleefd. Na mijn laatste hartstilstand is bij mij een apparaatje (ICD) ingebouwd dat een shock geeft als het me weer overkomt.

Het werd direct mijn grote wens om in onze gemeente een dekkende hulpverlening bij een hartstilstand te kunnen bieden. Daarvoor zijn voldoende burgerhulpverleners en voldoende AED’s nodig die 24/7 beschikbaar zijn. De meeste AED’s hangen binnen en daar heb je natuurlijk niets aan als de winkel, de school, de sportschool of het gemeentehuis zijn gesloten. Dat gaat met de buitenkasten nu veranderen”.

 

Luijendijk vindt het hartverwarmend hoe een groot deel van de Krimpense samenleving er de schouders onder gezet heeft waardoor voldoende sponsorgeld werd binnengehaald om de benodigde AED’s te kunnen kopen. De Hartstichting heeft vervolgens voor 21 buitenkasten gezorgd.

“Maar vooral het grote aantal van maar liefst 300 Krimpenaren die, met financiële steun van de gemeente, inmiddels door de E.H.B.O. vereniging van Krimpen aan den IJssel zijn opgeleid voor het reanimeren en bedienen van de AED zijn onmisbaar voor een succesvolle werking van de 6-minuten zone”. De meldkamer van de Veiligheidsregio - die na een ontvangen 112 melding over een hartstilstand  zowel ambulance, politie als brandweer laat uitrukken - alarmeert nu tegelijkertijd via de smartphone of de app van Hartveilig Wonen geregistreerde burgerhulpverleners. Dit zijn deskundige burgerhulpverleners die zich op een locatie in de omgeving van het slachtoffer bevinden, een reanimatiecertificaat bezitten en een Automatische Externe Defibrillator (AED) kunnen bedienen.

 

“Krimpen heeft zich verdienstelijk hard gemaakt voor het bieden van een zo hartveilig mogelijke woonomgeving en we kunnen er heel trots op zijn dat we als eerste gemeente binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond een 6-minuten zone realiseren”, benadrukt Luijendijk voldaan.

 

Voor nadere informatie: Bert Luijendijk, gemeenteraadslid Stem van Krimpen. telefoon 06 53914456

Terug naar overzicht