Nieuws

Hart- en Vaatverpleegkundigen uiten noodkreet

Door Redactie STIN

20 maart 2017

De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) maakt zich grote zorgen over het dreigend tekort aan gespecialiseerde cardiologieverpleegkundigen in Nederland. Dit kan de spoedzorg in de hartcentra op den duur in gevaar brengen.

Oorzaken De NHVV constateert een gebrek aan inzicht bij de politiek om dreigende tekorten aan gespecialiseerd verpleegkundigen in de toekomst te kunnen ondervangen. Het verwachte tekort wordt veroorzaakt doordat meer cardiologische en thorax chirurgische zorg nodig is door het toenemend aantal ouderen door de vergrijzing. De problemen ontstaan met name in de leeftijdsgroep van specialisten tussen twintig en vijftig jaar. Het verloop is hier erg groot maar de aanwas met vaste cardioverpleegkundigen blijft achter. Daarnaast ervaart de groep boven de vijftig jaar een te hoge werkdruk door bezuinigingen binnen de leeftijdsgebonden compensatieregelingen en gaat daardoor minder werken om de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen halen.

 

Lees meer    

Bron: nationale zorggids

Terug naar overzicht